Liepiņa elektrības ielas pagalmā | Linden in electricity street
1999,
oil on canvas,
audekls, eļļa,
45cm x 70cm